Inscripció

ATIAT - TECNIFICACIÓ I ACTIVITATS DE CICLISME : SETEMBRE-DESEMBRE 22

Dilluns: MINI-PRO (fins a 7 anys) nivell iniciació 18-19:30hI Dimarts: FÈMINES AVANÇAT (+7 anys) 18-19:30h Dimecres: INICIACIÓ (fins 6 anys) nivell bàsic 18-19:30h Dimecres: BIKETRIAL (+7anys tecnificació) 19-20:30h Dijous: PRO (molt domini) 18-19:30h PREU: 85 €/ Trimestre LLOC: Zona PumpTrack i terme municipal

12/09/2022

11/12/2022


Acceptes els termes i condicions d'ús?. Veure termes i condicionsPREU 0 €